Sözlü Sunumlar 2

18:00- 19:00 Cavit Çehreli Salonu
Sözlü Sunu 9 Oturumu
Pediatrik Akut Lösemiler- Erişkin Akut Lösemiler- 2
Oturum Başkanları: Lale Olcay (Başkent Üniversitesi, Ankara), Ender Soydan (Medicana International, Ankara)
damlaaaa YENİ TANI VE RELAPS AML HASTALARINDA AKIM SİTOMETRİ SONUÇLARI:SAPTANAN DEĞİŞİKLİKLERİN MRD TAKİBİNE ETKİSİ OLABİLİR Mİ?: Eren Gündüz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
damlaaaa AKUT MYELOİD LÖSEMİDE CD11B İFADESİNİN HEMOSTAZ VE REMİSYONLA İLİŞKİSİ: Mehmet Baysal (Trakya Üniversitesi, Edirne)
damlaaaa SİPROFLOKSASİN PROFİLAKSİSİ ALAN AKUT LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA BAKTERİYEL ENFEKSİYON SIKLIĞI VE PROGNOZA ETKİSİ: Zühre Kaya (Gazi  Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa RELAPS AKUT LÖSEMİSİ OLAN PEDİATRİK OLGULARDA İKİNCİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKİL SONUÇLARI: Volkan Hazar (Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa AKUT LÖSEMİDE PANEL REAKTİF ANTİKOR OLUŞUM SÜRECİNİN BELİRLENMESİ VE BU ANTİKORLARIN KÖK HÜCRE NAKLİ SEYRİNE ETKİSİ: Didem Şahin Eroğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
18:00- 19:00 Osman Ekrem Müftüoğlu Salonu
Sözlü Sunu 10 Oturumu
Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler- 2
Oturum Başkanları: Savaş Kansoy (Ege Üniversitesi, İzmir), Emre Tekgündüz (Memorial Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa BESLENME DÜZEYİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE ERKEN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ:
Tekin Aksu (Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
damlaaaa ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ ÖNCESİ UYGULANAN KONSOLİDASYON KEMOTERAPİ SAYISININ SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ: Rafiye Çiftçiler (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa HEMATOPOETİK KOK HUCRE NAKLİ SONRASİ RENAL GRAFT VERSUS HOST HASTALİGİ: Mehmet Sezgin Pepeler (Gazi Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa ALLOJENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN ALL HASTALARINDA CMV ENFEKSİYONUNUN NAKİL SONUÇLARINA ETKİLERİ: Ender Kalacı (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa APLASTİK ANEMİDE HAPLOİDENTİK VE AKRABADIŞI ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ:TEK MERKEZ DENEYİMİ: Elif Birtaş Ateşoğlu (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
18:00- 19:00 Uzmanına Danış Salonu
Sözlü Sunu 11 Oturumu
Lenfoma- 2
 Oturum Başkanları: Mehmet Şencan (Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas), Mine Miskioğlu (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa)
damlaaaa NODULER LENFOSİT BASKIN HODGKİN LENFOMADA (NLBHL) LÖKOSİT/LENFOSİT ORANININ PROGNOSTİK ÖNEMİ: Semra Paydaş (Çukurova Üniversitesi, Adana)
damlaaaa DİFFÜZ BÜYÜK B-HÜCRELİ LENFOMA PATOGENEZİNDE TÜMÖR-KÖKENLİ EKZOZOMLARIN FONKSİYONEL ÖNEMİ: Vildan Caner (Pamukkale Üniversitesi, Denizli)
damlaaaa MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE SAPTANAN ANORMAL KEMİK İLİĞİ SİNYAL DEĞİŞİKLİKLERİNİN TANISAL DEĞERİ: Fatma Geçgel (Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa LENFOMADA YENİ BİR OKSİDADİF STRES BELİRTECİ TİYOL/DİSÜLFİD DENGESİ: Gültekin Pekcan (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa KLASİK HODGKİN LENFOMADA PD-1/PD-L1 YOLAĞININ PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ: Aysun Şentürk Yıkılmaz (Yıldırım Beyazıt Üniviersitesi, Ankara)
18:00- 19:00 Sözlü Sunu A Salonu
Sözlü Sunu 12 Oturumu
Kronik  Lösemiler
Oturum Başkanları:Cengiz Ceylan (Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir)
damlaaaa KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİLİ HASTALARDA İMATİNİB TEDAVİSİNİN RİSK SKORU VE DERİN MOLEKÜLER YANIT SÜRELERİNE GÖRE KESİLMESİ: Asena Dikyar (Gazi Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa GERİATRİK KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA İMATİNİB KULANIMI-TEK MERKEZ DENEYİMİ: Deniz Özmen (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa KRONİK MYELOİD LÖSEMİ’DE İKİNCİ BASAMAK DASATİNİB VE NİLOTİNİB TEDAVİLERİNİN ETKİNLİK VE YAN ETKİ KARŞILAŞTIRILMASI: Işık Kaygusuz Atagündüz (Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa GERÇEK YAŞAMDA KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA İBRUTİNİB KULLANIMININ ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ: RETROSPEKTİF ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMANIN SONUÇLARI: Anıl Tombak (Mersin Üniversitesi, Mersin)
damlaaaa TÜYLÜ HÜCRELİ LÖSEMİ HASTALARININ GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NİN ON YILLIK DENEYİMİ: Mehmet Baysal (Trakya Üniversitesi, Edirne)
18:00- 19:00 Sözlü Sunu B Salonu
Sözlü Sunu 13 Oturumu
Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
Oturum Başkanları: Saadet Akarsu (Fırat Üniversitesi, Elazığ), Ayla Gökmen (Medicana International, Ankara)
damlaaaa ORAK HÜCRE ANEMİLİ HASTALARIMIZIN SOL VENTRİKÜL GEOMETRİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Mahmut Bakır Koyuncu (Mersin Üniversitesi, Mersin)
damlaaaa ANKAFERD BLOOD STOPPER (ABS)’İN ERİTROSİT AGREGASYONUNA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: Özlem Yalçın (Koç Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa ORAK HÜCRELİ ANEMİ HASTALARINDA S100B PROTEİNİ VE AŞİKAR VEYA SESSİZ ENFARKTLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: Gül İlhan (Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi, Hatay)
damlaaaa FERRİK KARBOKSİMALTOZUN DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ VE GÜVENLİLİĞİ: PROSPEKTİF BİR TEK MERKEZ DENEYİMİ: Batuhan Aplak (Başkent Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa BETA TALASEMİLERDE ERİTROFERRON DEMİR METABOLİZMASINDA YENİ BİR REGÜLATÖR MÜ?: Zeynep Öztürk (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
18:00- 19:00 Sözlü Sunu C Salonu
Sözlü Sunu 14 Oturumu
İnfeksiyon ve Destek Tedaviler /Tromboz ve Antitrombotik Tedavi
Oturum Başkanları: Mustafa Pehlivan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep), Ayşegül Ünüvar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa İLERİ YAŞ AKUT MYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİSİNİN YERİ VE ETKİNLİĞİ: Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)
damlaaaa NÖTROFİL HACİM, GEÇİRGENLİK VE DAĞILIM PARAMETRELERİNİN ENFEKSİYON TANI VE TAKİBİNDE KULLANILMASI: Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
damlaaaa HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA İNVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLARIN PROGNOZA ETKİSİ: Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
damlaaaa AKUT LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA VİRAL SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI: Özlem Tüfekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa ÜLKEMİZDE PEDİATRİK HEMATOLOJİ KLİNİKLERİNDE TROMBOZ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA SONUÇLARI: Özlem Tüfekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
18:00- 19:00 Sözlü Sunu D Salonu
Sözlü Sunu 15 Oturumu
Genel Hematoloji
Oturum Başkanları:  Emel Ünal (Ankara Üniversitesi, Ankara), Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa FVII EKSİKLİĞİ İLE TAKİPLİ HASTALARIN ULUSAL KAYIT VERİLERİ: Aydan Akdeniz (Mersin Üniversitesi, Mersin)
damlaaaa VON WİLLEBRAND HASTALIĞI (VWH) OLGULARININ ISTH- BAT/PBQ KANAMA SKORU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Fatma Burcu Belen Apak (Başkent Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa NADİR PRİMER ANTİKOR YETERSİZLİĞİ SEBEBİ: OTOZOMAL RESESİF HİPER İMMÜNGLOBULİN M SENDROMLU OLGULAR: Hülya Yılmaz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa PNH OLAN VE ÖNCEDEN KOMPLEMAN İNHİBİTÖRÜ TEDAVİSİ GÖRMEMİŞ ERİŞKİN HASTALARDA ECULİZUMABA KIYASLA RAVULIZUMAB: Eren Gündüz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
damlaaaa PHİLADELPHİA NEGATİF KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZMLARDA MPN-10 SEMPTOM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ, GENETİK YÜK VE TROMBOZ İLE İLİŞKİSİ: Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)
18:00- 19:00 Sözlü Sunu E Salonu
Sözlü Sunu 16 Oturumu
Lenfoproliferatif Hastalıklar
Oturum Başkanları: Ahmet Öztürk (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul), Deniz Gören Şahin (Florance Nightingale Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa MULTİPL MİYELOMDA GENETİK ANOMALİLERİN CD138 POZİTİF PLAZMA HÜCRELERİ SEÇİLEREK UYGULANAN İFISH YÖNTEMİ İLE SAPTANMASI: Cansu Topal Yalçın (Koç Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa MULTİPL MİYELOM PATOGENEZİNDE PUMA VE P53‘ ÜN PROGNOSİTİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İsmail Baloğlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi,Konya) 
damlaaaa FOLİKÜLER LENFOMA DOLAŞIMSAL SERBEST DNA’SININ İNVAZİF OLMAYAN TANI AMAÇLI GENOMİK PROFİL ANALİZİ: Can Küçük (İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, İzmir)
damlaaaa KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ-B LENFOSİTLERİ İLE NORMAL B-LENFOSİTLERİNİN PROTEİN EKSPRESYON SEVİYELERİ VE PROTEOMİK ANALİZİ: Ayşe Caner (Ege Üniversitesi Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir)
damlaaaa KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ AYIRICI TANISINDA CD81 EKSPRESYONU: Hacer Berna Afacan Öztürk (Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Ankara)