Sözlü Sunumlar 1

16:45- 17:45 Cavit Çehreli Salonu
Sözlü Sunu 1 Oturumu
Akut Lösemi
Oturum Başkanları: Gülsüm Özet (Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara), Atila Tanyeli (Memorial Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa AKUT LÖSEMİ HASTALARINDA HAPLOİDENTİK VE AKRABA DIŞI NAKİL SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: Deniz Gören Şahin (İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ’DE HAZIRLAMA REJİMİNE TÜM VÜCUT IŞINLAMASI EKLENMESİNİN NAKİL İLİŞKİLİ SONLANIMLARA ETKİSİ: Hüseyin Saffet Beköz (Medipol Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE CD7 VE CD56 İFADELERİ İLE FLT3-ITD MUTASYONLARININ İLİŞKİSİ: Mehmet Baysal (Trakya Üniversitesi, Edirne)
damlaaaa HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI RELAPS OLAN AML HASTALARINDA YAŞAM BEKLENTİSİ: TEK MERKEZ TECRÜBESİ: Pelin Aytan (Başkent Üniversitesi, Adana)
damlaaaa AKUT LÖSEMİ HASTALARINDA HLA UYUŞUMSUZLUĞUNUN NAKİL SONUÇLARINA ETKİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Güldane Cengiz Seval (Ankara Üniversitesi, Ankara)
16:45- 17:45 Osman Ekrem Müftüoğlu Salonu
Sözlü Sunu 2 Oturumu
Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler
Oturum Başkanları: Taner Demirer (Ankara Üniversitesi, Ankara), Tunç Fışgın (Altınbaş Üniversitesi Bahçelievler Medikal Park Hastanesi)
damlaaaa STEROİD REFRAKTER KRONİK GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞINDA İBRUTİNİB ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? : TÜRKİYE DENEYİMİ: Güldane Cengiz Seval (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa ALLOGENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ(AKHN) YAPILAN KİŞİLERDE KANDA VE DOKUDA BAKILAN KİMERİZM SONUÇLARI KIYASLANMASI:ÖN SONUÇLAR: Ezgi Pınar Özbalak (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI GELİŞEN ÇOCUK OLGULARDA RUXOLİTİNİB DENEYİMİ: Suar Çakı Kılıç (Göztepe Medical Park Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ İÇİN TOPLANAN KEMİK İLİĞİ MATERYALLERİNDE SAYILAN CD34 POZİTİF HÜCRELER: CD34 POZİTİF GENÇ HEMATOGONLARA DİKKAT!: Klara Dalva (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa VENO-OKLÜSİF HASTALIK/SİNÜZODİAL OBSTRÜKSİYON SENDROMU (VOD/SOD) TANI KRİTERLERİ İLE DEFİBROTİD ETKİLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ:  Selim Çorbacıoğlu (Regensburg Üniversitesi, Almanya)
16:45- 17:45 Uzmanına Danış Salonu
Sözlü Sunu 3 Oturumu
Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
Oturum Başkanları: Oktay Bilgir (Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir), Eyüp Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi, Mersin)
damlaaaa T HÜCRELİ LENFOMA HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TANIDAN PROGNOZA TEK MERKEZ DENEYİMİ: Elifcan Aladağ (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa DÜŞÜK DOZ BAFİLOMİSİN A1 LENFOMA HÜCRELERİNDE R-CHOP TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRIR: Vildan Caner (Pamukkale Üniversitesi, Denizli)
damlaaaa YAŞLI HODGKİN LENFOMA HASTALARININ ÇOK MERKEZLİ GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ: THD LENFOMA AKADEMİSİ ÇALIŞMA GRUBU:  Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
damlaaaa HODGKİN VE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA HASTALARINDA, İNTERİM GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ VE PROGNOZ İLİŞKİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Esra Erpek (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa RELAPS/REFRAKTER LENFOMA OLGULARINDA KURTARMA KEMOTERAPİ REJİMLERİNİN PERİFERİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ: Deniz Gören Şahin (İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul)
16:45- 17:45 Sözlü Sunu A Salonu
Sözlü Sunu 4 Oturumu
Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
Oturum Başkanları: Siret Ratip (İstanbul Acıbadem Üniversitesi, İstanbul), Ahmet İfran (Bayındır Sağlık Grubu, Ankara)
damlaaaa 2011-2017 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE KAYITLI OLARAK TEDAVİ ALAN MULTİPL MİYELOM OLGULARININ KESİTSEL YAŞAM ANALİZLERİ: Metin Dağ (TC. SGK. Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi, Ankara)
damlaaaa ANTİ-CD38 MONOKLONAL ANTİKOR TEDAVİSİ ALAN MULTİPLE MYELOM HASTALARINDA ERİTROSİT TRANSFÜZYONUNA YAKLAŞIM: Atilla Uslu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa LENALİDOMİD İLE MYELOMDA OTOLOG NAKİL SONRASI İLK NÜKSDE TALİDOMİD VE BORTEZOMİB’E KIYASLA DAHA İYİ İLERLEMESİZ SAĞKALIM:
Ümit Yavuz Malkan (Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
damlaaaa MULTİPLE MYELOMALI HASTALARDA BORTEZOMİB-SİKLOFOSFAMİD-DEKSAMETAZON TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: Derya Selim Batur (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
damlaaaa MULTİPLE MYELOM OLGULARINDA POLİNÖROPATİ SIKLIĞI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI: Aysun Şentürk Yıkılmaz (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)
16:45- 17:45 Sözlü Sunu B Salonu
Sözlü Sunu 5 Oturumu
Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi
Oturum Başkanları: Türkiz Gürsel (Ankara), Figen Atalay (Başkent Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa HEMATOLOGLARIN HEMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI TRANSFÜZYON TIBBI HEDEFİNE ULAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
Funda Tayfun Küpesiz (Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya)
damlaaaa ENZİMLİ ORTAMDA ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA UYUMSUZLUĞU GÖZLENEN ERİTROSİT SÜSPANSİYONU TRANSFÜZYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Umut Yılmaz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa SURİYE’DEN GÖÇ EDEN TALASEMİ MAJOR TANILI HASTALARIN, TÜRK HASTA GRUBU İLE KARŞILAŞTIRILMASI: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Ayşe Özkan (Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana) 
damlaaaa İMMÜN KÖKENLİ NÖROLOJİK HASTALIKLARDA TERAPÖTİK PLAZMAFEREZİN ETKİNLİĞİ: Mehmet Gündüz (Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara)
damlaaaa TALASEMİK HASTALARDA DEFERASİROKSUN ENDOKRİNOLOJİK KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ:
Burçak Kurucu Bilgin (Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
16:45- 17:45 Sözlü Sunu C Salonu
Sözlü Sunu 6 Oturumu
Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler
Oturum Başkanları: Özcan Bör (Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir), Hilmi Apak ( İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa SAĞ KALAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ ALICILARINDA DİSPNE, EGZERSİZ KAPASİTESİ VE YAŞAM KALİTESİNİN SAĞLIKLI BİREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI:
Gülşah Barğı (Gazi Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa TALASEMİ MAJOR TANILI ADÖLESAN VE GENÇ YETİŞKİNLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON ÖLÇEKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ:
Ersin Töret (Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir)
damlaaaa HEMOFİLİ HASTALARINDA SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYİ: Arife Kaygusuz (İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
damlaaaa TEDAVİ ALMIŞ LENFOMA HASTALARINDA SEKSÜEL FONKSİYON DURUMLARI VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: Şerife Solmaz (Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
damlaaaa SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ÖĞRENCİLERİN KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLMAK İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ VE BAKIŞ AÇISININ BELİRLENMESİ: Arif Dana (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
16:45- 17:45 Sözlü Sunu D Salonu
Sözlü Sunu 7 Oturumu
Deneysel Hematoloji/ Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / İmmunofenotipleme
Oturum Başkanları: Musa Karakükçü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Eren Gündüz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
damlaaaa ANTİ-TİP C LEKTİN BENZERİ MOLEKÜL 1 ŞİMERİK ANTİJEN RESEPTÖR T HÜCRELERİNİN YÜKSEK RİSKLİ AKUT MYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA KLİNİK UYGULAMA ÖNCESİ OPTİMİZASYONU:
Erden Atilla (Baylor College Of Medicine,  Texas, USA)
damlaaaa ERİTROSİT KONSANTRELERİNİ YARALANMA NOKTASINA GÖTÜRMEK: O NOKTAYA ULAŞABİLDİK Mİ? İbrahim Eker (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon)
damlaaaa İZOLE 13Q DELESYONU SAPTANAN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ VAKALARINDA RETİNOBLASTOMA GEN DELESYONUNUN PROGNOZA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Beyhan Durak Aras (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
damlaaaa KML HASTALARINDA MOLEKÜLER MONİTÖRİZASYON-KLİNİK SEYİR İLİŞKİSİNİN VE SLC22A1 MRNA EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI:  Betül Bulakçı (Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa KIR2DS4’ÜN MİYELOM PLAZMA HÜCRELERİNE KARŞI OTOLOG VEYA KORDON KANI DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ HÜCRE ARACILIKLI TOKSİSİTEDE ROLÜ: Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)
16:45- 17:45 Sözlü Sunu E Salonu
Sözlü Sunu 8 Oturumu
KMPH
Oturum Başkanları: Ayhan Dönmez (Ege Üniversitesi, İzmir), Ülkü Ergene (Celal Bayar Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa POLİSİTEMİA VERALI TÜRK HASTALARDA HİDROKSİÜRE KULLANIM PATERNİ: ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA: Yahya Büyükaşık (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa POLİSTEMİA VERA VE ESANSİYEL TROMBOSİTOZ TANILI HASTALARDA PEGİNTERFERON ALFA-2A TEDAVİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Mustafa Merter (Fırat Üniversitesi, Elazığ)
damlaaaa POLİSTEMİ VERA TANI KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE GÜNLÜK UYGULAMAYA ETKİSİ:
Hilmi Erden Gözden (Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa)
damlaaaa KMPH OLGULARINDA YENİ NESİL DİZİLEME İLE 17 HEDEF GEN-MYELOİD PANEL İNCELEMESİ YAKLAŞIMI:
Aslı Toylu (Akdeniz Üniviersitesi, Antalya)
damlaaaa PRİMER MYELOFİBROZİSTE SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİLİ BAŞKA FAKTÖRLER DE OLABİLİR Mİ ?:
Selin Küçükyurt Kaya (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)