KURULLAR

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN Güner Hayri Özsan
II. BAŞKAN Tülin Tiraje Celkan
GENEL SEKRETER Muhlis Cem Ar
ARAŞTIRMA SEKRETERİ   Meltem Kurt Yüksel
SAYMAN Eyüp Naci Tiftik
ÜYE İlknur Kozanoğlu
ÜYE Şule Mine Bakanay Öztürk

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Kongre Başkanı Güner Hayri Özsan
Kongre Sekreterleri Muhlis Cem Ar
Tülin Tiraje Celkan
Meltem Kurt Yüksel
Kongre Organizasyon Komitesi Eyüp Naci Tiftik
İlknur Kozanoğlu
Şule Mine Bakanay Öztürk
Ödül Jürisi Ahmet Muzaffer Demir
Şule Mine Bakanay Öztürk
Ayşegül Üner
Leylagül Kaynar
Şule Ünal
Sibel Berker Karaüzüm
Ömür Gökmen Sevindik

 

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL ALT KOMİTELERİ

Bilimsel Alt Komiteler Başkan Sekreterleri
Akut Lösemiler Bilimsel A.K. İnci Alacacıoğlu Şebnem Yılmaz
Volkan Karakuş
Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Bilimsel A.K. Şule Ünal İlgen Şaşmaz
Hakan Özdoğu
İmmünohematoloji Bilimsel A.K. Meral Beksaç Gülderen Yanıkkaya Demirel
Hemofili Bilimsel A.K. Kaan Kavaklı Can Balkan
Muhlis Cem Ar
Hemostaz-Tromboz Bilimsel A.K. Cengiz Beyan Ali İrfan Emre Tekgündüz
Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel A.K. İrfan Yavaşoğlu Ozan Salim
Mediha Akcan
Hematopatoloji Bilimsel A.K. Ayşegül Üner Nalan Akyürek
Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel A.K. Mustafa Çetiner Şeniz Öngören
Beyhan Durak Aras
Banu Oflaz Sözmen
Nadir Hematolojik Hastalıklar Bilimsel A.K. Sema Karakuş Gül Nihal Özdemir
Şule Mine Bakanay Öztürk
Eren Gündüz
Kök Hücre Nakli Bilimsel A.K. Mutlu Arat Zeynep Şahika Akı
Dilber Talia İleri
Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler Bilimsel A.K. Düzgün Özatlı Ahmet Emre Eşkazan
Dilber Talia İleri
Gürsel Güneş
Laboratuvar Standartları Bilimsel A.K. Türkan Patıroğlu İlknur Kozanoğlu
Lenfoma Bilimsel A.K. Burhan Ferhanoğlu Olga Meltem Akay
Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel A.K. Uğur Özbek Müge Aydın Sayitoğlu
Multipl Miyelom Bilimsel A.K. Güner Hayri Özsan Orhan Sezer
Anıl Tombak
Ömür Gökmen Sevindik
Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Bilimsel A.K.  Yeşim Aydınok Neslihan Andıç
İbrahim Eker
Melike Sezgin Evim
Asu Fergün Yılmaz