Hematologlara Yönelik Genetik Kursu- 30 Ekim 2018, Salı

SAAT

SÖZLÜ SUNU A SALONU 

08-30-08:45 Açılış: Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı), Uğur Özbek (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul)
Oturum Başkanı: Uğur Özbek (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul)
08:45-09:15 Hematolojik Kanserlerde Sitogenetik Uygulamalar: Zeynep Yüce (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
09:15-09:45 Hematolojik Kanserlerde Sitogenetik Terminoloji ve Raporların Yorumlanması: Yelda Tarkan Argüden (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
09:45-10:15 KAHVE ARASI 
Oturum Başkanı: Oğuz Altungöz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
10:15-10:45 Hematolojik Kanserlerde FISH Uygulamaları: Ayşe Çırakoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
10:45-11:15 Hematolojik Kanserlerde FISH Terminolojisi ve Raporların Yorumlanması: Dilhan Kuru (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
11:15-11:45 Hematolojik Kanserlerde Sitogenetik ve FISH Birlikteliğiyle Olgu Çözümleri: Sibel Berker Karaüzüm (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
11:45-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Müge Sayitoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
13:00-13:30 Klinik Tanıda Moleküler Hematolojinin Yeri, Güncel Durum, Kısıtlamalar: Özden Hatırnaz NG (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
13:30-14:00 İleri Moleküler Genetik Teknikler (SNP Array, NGS): Tahir Atik (Ege Üniversitesi, İzmir)
14:00-14:30 KAHVE ARASI 
Oturum Başkanı: Ferit Avcu (Memorial Hastanesi, Ankara)
14:30-15:00 Akut Lösemilerde Genetik İncelemeler: Sertaç Kip (Icahn School of Medicine Mount Sinai, USA)
15:00-15:30 MPN’de Genetik İncelemeler: Feride İffet Şahin (Başkent Üniversitesi, Ankara)
15:30-16:00 KAHVE ARASI 
Oturum Başkanı: Ekrem Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
16:00-16:30 Lenfomalarda Genetik İncelemeler: Beyhan Durak Aras (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
16:30-17:00 Myelomda Genetik İncelemeler: Nüket Yürür Kutlay (Ankara Üniversitesi, Ankara)
17:00-17:15 KAHVE ARASI 
Oturum Başkanı: Reyhan Küçükkaya (İstanbul)
17:15-17:45 Hemoglobinopatilerde Fenotip Genotip İlişkisi ve Olgu Çözümlemeleri: Nejat Akar (TOBB Üniversitesi, Ankara)
17:45-18:15 Trombofili ve Genetik: Müge Sayitoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
18:15-18:30 Tartışma ve Kapanış