E-Poster

Ekran-1
Oturum Başkanları: Mehmet Fatih Azık (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla), Ümit Yavuz Malkan (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa T HÜCRE KADERİ VE TERAPÖTİK POTANSİYELİ ÜZERİNE ETKİLİ ALTERNATİF ŞİMERİK ANTİJEN RESEPTÖRÜ KALİBRASYON VE AKTİVASYON YÖNTEMLERİ: Pınar Ataca Atilla (Baylor College Of Medicine, USA)
damlaaaaÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOLOJİK / ONKOLOJİK HASTALIKLARINDA POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU: ÇOK MERKEZLİ SONUÇLAR: Özlem Arman Bilir (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Ankara)
damlaaaaMODİFİYE ST JUDE TOTAL XV TEDAVİ PROTOKOLÜ İLE TEDAVİ GÖREN ALL HASTALARIMIZDA STEROİDE BAĞLI OSTEONEKROZ SIKLIĞI: Barış Yılmaz (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaaTROMBOZ SAPTANAN AKUT LÖSEMİLİ HASTALARIMIZ: Burcu Tufan Taş (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaaİZOLE DALAK GRANÜLOSİTİK SARKOMLU BİR ÇOCUK OLGU: Mediha Akcan (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
damlaaaaAKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİLİ HASTADA TRAVMATİK UVULİT: Can Barış Aker (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Ankara)
damlaaaaATAKSİ TELENJEKTAZİLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTADA MASİF HEMATÜRİ TEDAVİSİNDE MESANE DAMAR EMBOLİZASYONU: Ayşenur Bahadır (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
damlaaaaÇOCUKLARDA KEMİK İLİĞİNİN LÖSEMİK TUTULUMUNDA NADİR BİR TANI: BLASTİK PLAZMASİTOİD DENDİRİTİK HÜCRE NEOPLAZMI: Funda Tekkeşin (Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
damlaaaaPHİLADELPHİA KROMOZOMU POZİTİF RELAPS LÖSEMİLİ ÇOCUK OLGUDA DASATİNİB İLİŞKİLİ MASİF GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI: Zeynep Canan Özdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
damlaaaaAPPENDİSİT VE LÖSEMİ: İLİŞKİLİ OLABİLİR Mİ? Tuğçe Uçar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Ekran-2
Oturum Başkanları: Yılmaz Ay (Marmara Üniversitesi, İstanbul), Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne) 
damlaaaaÜLKEMİZDE TROMBOSİTOPENİK ÇOCUKLARDA ELTROMBOPAG DENEYİMİ VE TEDAVİYE BAĞLI DEMİR EKSİKLİĞİ GELİŞİMİ: Ayça Koca Yozgat (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Ankara)
damlaaaaAĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA AZALMIŞ KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE İLİŞKİLİ PARAMETRELER: VAKA- KONTROLLÜ ÇALIŞMA: Ömer Ekinci (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van)
damlaaaaİMMÜN TROMBOSİTOPENİ TEDAVİSİNDE ELTROMBOPAG KULLANIMI VE TROMBOZ, TEK MERKEZ DENEYİMİ: Ali Caner Özdöver (Trakya Üniversitesi, Edirne)
damlaaaaTANIDA KLİNİSYENİ ZORLAYAN FANCONİ ANEMİSİ HASTALARININ KLİNİĞE İLK BAŞVURU ŞİKAYETLERİ VE BULGULARI: Özlem Şatırer (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaaNADİR GÖRÜLEN MYELOFİTİZİS OLGUSU: KEMİK İLİĞİ OKSALOZİSİ: Şeyma Yıldız (Gazi Üniversitesi, Ankara)
damlaaaaHEMOFİLİ A HASTALARINDA ÜRÜN DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ ENDİŞELERİN BELİRLENMESİ: TUROKTOKOG ALFA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
damlaaaaTÜRKİYE’DE HEMOFİLİ B TEDAVİSİNDE RIXFC PROTEİN (ALPROLİX®) İÇİN FARMAKOEKONOMİK DEĞERLENDİRME: Ergün Öksüz (Başkent Üniversitesi, Ankara)
damlaaaaECULİZUMAB TEDAVİSİNİN PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ TEDAVİSİNDEKİ ÖNEMİ: BİR KOHORT ÇALIŞMASI: Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaaLRBA EKSİKLİĞİ TANISI ALAN İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURA OLGUSU: Özlem Arman Bilir (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Ankara)
Ekran- 3
Oturum Başkanları: Aynur Uğur Bilgin (Koru Hastanesi, Ankara),  Aydan Akdeniz (Mersin Üniversitesi, Mersin)
damlaaaa LENFOMA HASTALARINDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLAMA REJİMLERİ OLARAK BEAM VE TEAM KARŞILAŞTIRMASI:TEK MERKEZ DENEYİMİ: Elif Birtaş Ateşoğlu (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
damlaaaa AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ EKSTRAKORPOREAL FOTOFEREZ TEDAVİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Hatice Kuş (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
damlaaaa ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ ÖNCESİ VİTAMİN D DÜZEYİNİN NAKİL SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ:  Ender Soydan (Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara)
damlaaaa HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SÜRECİNDE KARACİĞER FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Esra Yıldızhan (Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri)
damlaaaa GVHH HASTALARINDA STEROİD CEVABI VE KORTİKOSTEROİD DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI: Nuriye Gökçe (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
damlaaaa NADİR BİR PANSİTOPENİ SEBEBİ: TRANSFÜZYON BAĞLI GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI: Sinan Demircioğlu (Yüzüncüyıl Üniversitesi, Van)
damlaaaa AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE NAKİL ÖNCESİ VE NAKİL SONRASI +28. GÜN DEĞERLENDİRİLEN MİNİMAL KALINTI HASTALIĞIN HASTALIK SEYRİNE ETKİSİ: Zehra Narlı Özdemir (Ankara Üniversirtesi, Ankara)
damlaaaa KAN ÜRÜNÜ KULLANIMINDA KOMPLİKASYON ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: HEMOVİJİLANS SONRASI:  Yasemin Demirci (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
damlaaaa GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI’NDA RUXOLİTİNİB DENEYİMİMİZ:TEK MERKEZ DENEYİMİ: Elif Birtaş Ateşoğlu (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)
damlaaaa REFRAKTER İMMUN TROMBOSİTOPENİDE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİ: İKİ OLGU SUNUMU:  Zehra Narlı Özdemir (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Ekran-4
Oturum Başkanları:  Pınar Tarkun (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli), Barış Malbora (Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir)
damlaaaa ACALABRUTİNİB VE FIRSATÇI ENFEKSİYONLAR: Ahmet Şeyhanlı (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa DİRENÇLİ B HÜCRELİ MALİGNİTELERDE İBRUTİNİB KULLANIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Mehmet Baysal (Trakya Üniversitesi, Edirne)
damlaaaa ÇOCUKLUK ÇAĞINDA JUVENIL MYELOMONOSİTİK LÖSEMİ(JMML); TEK MERKEZ DENEYİMİ: Özlem Şatırer (Hacettepe Ünversitesi, Ankara)
damlaaaa ERİŞKİNDE ALL İDAME TEDAVİ YAN ETKİLERİ, YAN ETKİ YÖNETİMİ VE YAN ETKİLERİN SAĞ KALIM İLE İLİŞKİSİ:  Merve Ecem Erdoğan Yön (Gazi Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa İLERİ YAŞ AML HASTALARINDA AZASİTİDİN-ARA-C-ETOPOSİD KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN DÜŞÜK YOĞUNLUKTAKİ TEDAVİLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI: Senem Meral (Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
damlaaaa CMV ENFEKSİYONU KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE KÜR SAĞLAYABİLİR Mİ? İKİ OLGU SUNUMU: Zehra Narlı Özdemir (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa HEMATOLOJİ ALANINDA YETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ:TÜBİTAK YETKİNLİK ANALİZİ RAPORU SONUÇLARI: Murat Çınarsoy (Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa)
damlaaaa YENİ TANILANAN HEMATOLOJİK MALİNİTELİ HASTALARDA SOLUNUM FONKSİYONLARI, YAŞAM KALİTESİ, YORGUNLUK VE DİSPNE: Zeliha Çelik (Gazi Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA HOTAIR VE HOXD GEN İFADE PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI: Esma Bentli (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
damlaaaa PERİTONEAL LENFOMATOZİS İLE BAŞVURAN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OLGUSU: Elif Selvioğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
Ekran-5
Oturum Başkanları: Pelin Aytan (Başkent Üniversitesi, Adana), Osman Yokuş (İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa ASPIRE VE ENDEAVOR FAZ 3 ÇALIŞMALARININ TRANSPLANTASYON SONRASI HASTALARA İLİŞKİN GENEL SAĞKALIM BULGULARI: Hartmut Goldschmidt (University Hospital Heidelberg, Almanya)
damlaaaa RELAPS GELİŞEN VE REFRAKTER MULTİPL MYELOM (RRMM) TANILI HASTALARDA HAFTADA BİR VE HAFTADA İKİ KEZ KARFİLZOMİB ARTI DEKSAMETAZON DOZLAMANIN KARŞILAŞTIRILDIĞI RANDOMİZE FAZ 3 A.R.R.OW. ÇALIŞMASININ BULGULARI:  Maria-victoria Mateos (Hospital Clinico Universitario De Salamanca-ıbsal, İspanya)
damlaaaa POEMS SENDROMU: TEK MERKEZ DENEYİMİ: Zeliha Birsin (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa SOLİTER PLAZMASİTOM KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE SONUÇLARIMIZ: Yusuf Ulusoy (Ege Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa LÖSEMİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILAN OLGULARDA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FUNGAL İNFEKSİYONLARI:TÜRKİYE VERİLERİ: Serap Karaman (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa T HÜCRELİ BÜYÜK GRANÜLER LENFOSİTİK LÖSEMİ VE KRONİK MYEOİD LÖSEMİ BİRLİKTELİĞİ, OLGU SUNUMU: Ferda Can (Gazi Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa İMATİNİBİ TOLERE EDEMEYEN / TEDAVİYE DİRENÇLİ KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TANILI HASTALARDA NİLOTİNİB GERÇEK YAŞAM VERİSİ: Tayfun Elibol (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa TEK MERKEZDE KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİNDE İNVAZİF FUNGAL ENFEKSİYON DENEYİMİ: Tuğrul Elverdi (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa MULTİPLE MYELOMA OLGULARINDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN PROGNOSTİK FAKTÖRLERE ETKİSİ: Aysun Şentürk Yıkılmaz (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa MİYELOFİBROZİSLİ HASTALARDA RUXOLİTİNİB SONUÇLARIMIZ: Derya Selim Batur (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)