BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Sistemi Giriş Ve Kayıt
Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini sağlayabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

Bildiri Konu Başlıkları

  1. Hematopoez/ Sitotokinler / Büyüme Faktörleri, Reseptörleri / İlaç Farmakolojisi / Apopitoz
  2. Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler Biyoloji / İmmunofenotipleme
  3. Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler
  4. Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
  5. Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve Yüksek Doz Tedaviler
  6. Kemik İliği Yetersizliği ve Myelodisplastik Sendromlar
  7. Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemi
  8. Erişkin Akut Lösemiler
  9. Pediatrik Akut Lösemiler
  10. Lenfomalar / Araştırmalar / Transplant Dışı Tedaviler/Biyolojisi
  11. Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif Hastalıklar
  12. Multipl Myelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
  13. Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
  14. Trombosit Bozuklukları / Tromboz ve Antitrombotik Tedavi
  15. Transfüzyon Tıbbı / Aferez / Hücre İşlenmesi
  16. Yaşam Kalitesi / Etik / Hukuk / Sosyal İçerikler