31 Ekim 2018, Çarşamba

 

SAAT  CAVİT ÇEHRELİ SALONU  ORHAN EKREM MÜFTÜOĞLU SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU 
08:30-09:30 LENFOMA

Oturum Başkanları: Burhan Ferhanoğlu  (Koç Üniversitesi, İstanbul), Münci Yağcı (Gazi Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaLenfomagenezde Hücre içi Sinyal İleti Yolakları: Ali Uğur Ural (Bayındır Hastanesi, Ankara)

damlaaaaPrimer Merkezi Sinir Sistemi Lenfomalarında Güncel Yaklaşım: Elif Birtaş Ateşoğlu (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)

TRANSFÜZYON

Oturum Başkanları: Yeşim Aydınok (Ege Üniversitesi, İzmir), İdil Yenicesu (Memorial Hastanesi, Ankara)

damlaaaa Cross-Match (+) Hastada Transfüzyon: Nasıl İnceleyelim? /Nasıl Transfüzyon Yapalım? Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)

damlaaaa Olgularla Komplikasyonlar: Transfüzyonda Ateşe Yaklaşım/TRALI/TA-GvHH / TACO: Özlem Tüfekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:00 MDS VE KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİĞİ

Oturum Başkanları: Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul), Şeniz Öngören (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaAplastik Anemide Transplantasyon Hala Gerekli mi? Hakan Göker (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaMDS’da Güncel Yaklaşımlar: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

HEMOGLOBİNOPATİLERDE AZ BİLİNENLER

Oturum Başkanları: Leyla Ağaoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaTalasemi İntermedia: Düzenli Transfüzyon Gerekli mi? Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaAlfa Talasemi Tanı ve İzlemi: İlgen Şaşmaz (Çukurova Üniversitesi, Adana)

damlaaaaAdhezyonun Engellenmesi Sorunu Çözer mi? Barbaros Şahin Karagün (Acıbadem Hastanesi, Adana)

11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30 BAŞKANIN SEÇTİKLERİ

Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)

damlaaaaTıp Fakültesi Öğrencilerinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programının Transfüzyon Tıbbı Hedefine Ulaşımının Değerlendirilmesi: Funda Tayfun Küpesiz (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya)

damlaaaaİndüksiyon Mu, Hazırlama Rejimi Mi Daha Önemli? İndüksiyon Sonrası Kalıntı Hastalığın Saptanamaması Bir Prognostik Gösterge Olabilir: Güldane Cengiz Seval (Ankara Üniversitesi, Ankara) 

damlaaaaUlusal Çok Merkezli Grup Uygunsuz ‘0’ Grup Kullanımının Retrospektif Değerlendirilmesi: Ersin Töret (Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir)

damlaaaaTürkiye’de Hemofili-A Hastalarında Genotip / Fenotip Analizi: Canan Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)

damlaaaaMantle Hücreli Lenfomada Bazal Metabolik Tümör Hacminin (MTV) Prognostik Önemi: Çok Merkezli Çalışma, Türk Hematoloji Derneği Lenfoma Ustalık Sınıfı Projesi: Elif Birtaş Ateşoğlu (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli)

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ sanofi

(12:45-13:45)

UYDU SEMPOZYUMU

damlaaaaNadir Hastalık, Sık Görülen Vakalar : Gaucher Hastalığı

Oturum Başkanı: Mehmet Yılmaz (Sanko Üniversitesi, Gaziantep) 

Konuşmacılar: Sema Kalkan Uçar (Ege Üniversitesi, İzmir), Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir) 

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUMU

IMBRUVICA 

damlaaaaRR MHL Tedavisinde Paradigma Değişimi: Burhan Ferhanoğlu (Koç Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaKLL’de Güncel Tedavi Hedefleri ve Imbruvica Gerçek Yaşam Verileri: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

PEDİATRİK HASTALIKLARDA YENİ KOAGÜLOPATİLER

Oturum Başkanları: Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Can Balkan (Ege Üniversitesi, İzmir)

damlaaaaTravma İlişkili Koagülopati: Yeşim Oymak (Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)

damlaaaaSepsis İlişkili Koagülopati: Bülent Antmen (Acıbacem Hastanesi, Adana)

damlaaaaLösemi/ Kanser İlişkili Koagülopati: Dilek Gürlek Gökçebay (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30

UYDU SEMPOZYUMU

KML’nin Dünü Bugünü Yarını

Oturum Başkanı: Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul) 

damlaaaaKML Tedavisinde Moleküler Monitorizasyonun Önemi, Optimal Yanıt Nedir? Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)

damlaaaaKML Tedavisinde Gerçek Yaşam Verileriyle 2. Basamak Tedavilerin Değerlendirilmesi: Rıdvan Ali (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KALITSAL KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİKLERİ

Oturum Başkanları: Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaÇocukluk Çağı MDS’ları: Gül Nihal Özdemir (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)

damlaaaaDiamond Blackfan Anemisi: Şule Ünal (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:30 MYELOM DIŞI PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI

Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

damlaaaaAL Amiloidoz: Ayşe Salihoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaa Waldenström Makroglobulinemisi: Bülent Ündar (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

damlaaaaPOEMS: Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

ANEMİ

Oturum Başkanları: İmdat Dilek (Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara), Namık Yaşar Özbek (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)

damlaaaa Demir Metabolizmasında Yenilikler: Ahmet Emin Kürekçi (Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Ankara)

damlaaaa Dirençli Demir Eksikliği: Zühre Kaya (Gazi Üniversitesi, Ankara)

damlaaaa Kronik Hastalık Anemisi: Işık Kaygusuz Atagündüz (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

20:30-22:00 TÜRK KAN BİLİM (HEMATOLOJİ) AKADEMİSİ OTURUMU