31 Ekim 2018, Çarşamba

 

SAAT  CAVİT ÇEHRELİ SALONU  EKREM MÜFTÜOĞLU SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU 
08:30-09:30 LENFOMA

Oturum Başkanları: Burhan Ferhanoğlu  (Koç Üniversitesi, İstanbul), Münci Yağcı (Gazi Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaLenfomagenezde Hücre içi Sinyal İleti Yolakları: Ali Uğur Ural (Bayındır Hastanesi, Ankara)

damlaaaaPrimer Merkezi Sinir Sistemi Lenfomalarında Güncel Yaklaşım: Elif Birtaş Ateşoğlu (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)

 

TRANSFÜZYON

Oturum Başkanları: Yeşim Aydınok (Ege Üniversitesi, İzmir), İdil Yenicesu (Memorial Hastanesi, Ankara)

damlaaaa Cross-Match (+) Hastada Transfüzyon: Nasıl İnceleyelim? /Nasıl Transfüzyon Yapalım? Neslihan Andıç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)

damlaaaa Olgularla Komplikasyonlar: Transfüzyonda Ateşe Yaklaşım/TRALI/TA-GvHH / TACO: Özlem Tüfekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 

09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:00 MDS VE KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİĞİ

Oturum Başkanları: Mustafa Çetiner (Koç Üniversitesi, İstanbul), Şeniz Öngören (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaAplastik Anemide Transplantasyon Hala Gerekli mi? Hakan Göker (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaMDS’da Güncel Yaklaşımlar: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

HEMOGLOBİNOPATİLERDE AZ BİLİNENLER

Oturum Başkanları: Leyla Ağaoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaTalasemi İntermedia: Düzenli Transfüzyon Gerekli mi? Zeynep Karakaş (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaAlfa Talasemi Tanı ve İzlemi: İlgen Şaşmaz (Çukurova Üniversitesi, Adana)

damlaaaaAdhezyonun Engellenmesi Sorunu Çözer mi?: Barbaros Şahin Karagün (Acıbadem Hastanesi, Adana)

 
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30 BAŞKANIN SEÇTİKLERİ

Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ sanofi ile ilgili görsel sonucu

(12:45-13:45)

UYDU SEMPOZYUMU

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUMU

PEDİATRİK HASTALIKLARDA YENİ KOAGÜLOPATİLER

Oturum Başkanları: Can Balkan (Ege Üniversitesi, İzmir), Adalet Meral Güneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)

damlaaaaTravma İlişkili Koagülopati: Yeşim Oymak (Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)

damlaaaaSepsis İlişkili Koagülopati: Bülent Antmen (Acıbacem Hastanesi, Adana)

damlaaaaLösemi/ Kanser İlişkili Koagülopati: Dilek Gürlek Gökçebay (Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30

UYDU SEMPOZYUMU

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KALITSAL KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİKLERİ

Oturum Başkanları: Mehmet Akif Yeşilipek (Medical Park Antalya Hastanesi, Antalya), Mehmet Ertem (Ankara Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaÇocukluk Çağı MDS’ları: Gül Nihal Özdemir (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)

damlaaaaDiamond Blackfan Anemisi: Şule Ünal (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

 

16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:30 MYELOM DIŞI PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI

Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

damlaaaaAL Amiloidoz: Ayşe Salihoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaa Waldenström Makroglobulinemisi: DSA

damlaaaaPOEMS: Ömür Gökmen Sevindik (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

ANEMİ

Oturum Başkanları: İmdat Dilek (Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara), Namık Yaşar Özbek (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)

damlaaaa Demir Metabolizmasında Yenilikler: Emin Kürekçi (Lösante Lösemili Çocuklar Hastanesi, Ankara)

damlaaaa Dirençli Demir Eksikliği: Zühre Kaya (Gazi Üniversitesi, Ankara)

damlaaaa Kronik Hastalık Anemisi: Işık Kaygusuz (Marmara  Üniversitesi, İstanbul)

20:30-22:30 Akademi Oturumu