3 Kasım 2018, Cumartesi

SAAT  CAVİT ÇEHRELİ SALONU   EKREM MÜFTÜOĞLU SALONU  UZMANINA DANIŞ SALONU
08:30-10:00 KONSÜLTASYON HEMATOLOJİSİ / SOLİD ORGAN NAKLİNDE HEMATOLOJİ

Oturum Başkanları: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Zafer Başlar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaa Organ Nakillerinde Koagulopati ve Sitopeniler: Ebru Koca (Başkent Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaOrgan Nakli Sonrası Lenfoproliferatif Hastalıklar: Erdal Kurtoğlu (Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya)

damlaaaaHematolojik Neoplazilerde Fertilizasyon Korunması: Nur Hilal Büyükkurt (Başkent Üniversitesi, Adana)

OLGULARLA NADİR GÖRÜLEN HASTALIKLAR

Oturum Başkanları: Sema Karakuş (Başkent Üniversitesi, Ankara), Ayşegül Üner (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaLangerhans Hücreli Histiositoz: Deniz Tuğcu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaSistemik Mastositoz: İsmet Aydoğdu (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa)

damlaaaaCastleman Hastalığı: Bahriye Payzın (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir)

damlaaaaKikuchi Sendromu: Selami Koçak Toprak (Ankara Üniversitesi, Ankara) 

10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:15 KOAGÜLASYON OTURUMU

Oturum Başkanları: Cengiz Beyan (Ufuk Üniversitesi, Ankara), Osman Özcebe (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaa Antifosfolipid Antikor Sendromu: Reyhan Küçükkaya (İstanbul)

damlaaaa VTE’de Tartışmalı Durumlar: Cafer Adıgüzel (Medical Park Hastanesi, İstanbul)

-Yüzeysel Ven Trombozları Tedavi Gerektirir mi?

– Splanknik Alan Trombozları Nasıl Tedavi Edelim?

– Retinal Ven Trombozu Tedavi Gerektirir mi?

– Semptomatik Subsegmental Pulmoner Emboli

TRANSPLANTASYON OTURUMU

Oturum Başkanları: Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul), Deniz Sargın (Medipol Mega Hastanesi, İstanbul)

damlaaaaOrak Hücreli Anemide Kök Hücre Nakli: Can Boğa (Başkent Üniversitesi,  Adana)

damlaaaaKök Hücre Nakli Sonrası İdame Tedavileri: Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

11:15-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUMU

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUMU

15:00-15:30 KAHVE ARASI
 15:30-16:30  LÖSEMİLER

Oturum Başkanları: İnci Alacacıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Murat Tombuloğlu (Ege Üniversitesi, İzmir)

damlaaaa  AML’de Yeni Tedavi Yaklaşımları: Mustafa Nuri Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaAz Görülen Lösemiler; Karışık Fenotip Akut Lösemiler, Blastik Plazmasitoid  Dentritik Hücreli Neoplazi: Mahmut Töbü (Ege Üniversitesi, İzmir)

16:30-16:45 KAHVE ARASI 
16:45-17:45  

damlaaaaMakale Gönderirken Dikkat edilmesi Gerekenler: Reyhan Küçükkaya (İstanbul)

damlaaaaKlinik Çalışmaya Girmek İstiyorum Ne Yapmalıyım? Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara)