2 Kasım 2018, Cuma

SAAT CAVİT ÇEHRELİ SALONU  UZMANINA DANIŞ SALONU
08:30-10:00 TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- INTERNATIONAL SOCIETY FOR LABORATORY HEMATOLOGY JOINT SESSION

Scientific Chairs: Giuseppe d’Onofrio (Catholic University, Italy), İlknur Kozanoğlu (Başkent University, Adana)

damlaaaaLaboratory Testing for DOACs: Why, When and How? Catherine Hayward (McMaster University, Canada)

damlaaaaDiagnostic Testing for Microangiopathic Hemolytic Anemias: Gina Zini (Catholic University, Italy)

damlaaaaDiagnosis and Management of Clonal Hematopoiesis (Including ICUS and CHIPs): Tracy George (University of Utah, USA)

10:00 – 10:15 KAHVE ARASI
10:15 – 11:45 TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION JOINT SESSION

Scientific Chairs:  John Gribben (Queen Mary University of London, United Kingdom), Zafer Gülbaş (Anadolu Medical Center, Istanbul), Tevfik Akoğlu (Istanbul)

damlaaaaMinimal Residual Disease in Acute Leukemia: Rob Pieters (Utrecht University, The Netherlands)

damlaaaa CAR-T Therapy: Marion Subklewe (Ludwig Maximilian University, Deutschland)

damlaaaaHow and When I do Allogeneic Transplant in CLL: John Gribben (Queen Mary University of London, United Kingdom) 

 

11:45-12:15 KAHVE ARASI
12:15-13:15  

Ä°lgili resim

UYDU SEMPOZYUMU

KLL Tedavisinde Değişim Zamanı: GAZYVA

Oturum Başkanları: Zafer Gülbaş  (Anadolu Sağlık Merkezi, İstanbul), Önder Arslan (Ankara Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaKLL Epidemiyolojisine ve Tedavisine Genel Bakış: Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaYeni Tanı KLL Tedavisinde Obinutuzumab: Mehmet Ali Özcan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 

13:15-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ

(13:30-14:30)

         UYDU SEMPOZYUMU

2. Kuşak TKI Tedavisinde O’ndan Önce 10 Yıl Sonra 

damlaaaaOturum Başkanı: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Konuşmacı: A. Emre Eşkazan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaa Oturum Başkanı: Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

Konuşmacı: Leylagül Kaynar (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

damlaaaa Oturum Başkanı: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

Konuşmacı: Özlen Bektaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

 damlaaaaOturum Başkanı: Tülin Fıratlı Tuğlular (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

Konuşmacı: Tayfur Toptaş (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

14:30-15:30

UYDU SEMPOZYUMU

damlaaaaNadir Kanama Bozuklarının Yönetimi: Edinsel Hemofili, FVII Eksikliği ve Glanzmann Trombastenisine Yaklaşım

Oturum Başkanı: Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir)

Konuşmacılar: Kaan Kavaklı (Ege Üniversitesi, İzmir), Selin Aytaç Eyüpoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Fahri Şahin (Ege Üniversitesi, İzmir)

 

15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 KRONİK MYELOİD LÖSEMİ

Oturum Başkanları: Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)

damlaaaa KML’de Direnç Mekanizmaları ve Allojeneik Transplantasyon: Ozan Salim (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

damlaaaaYeni Tirozinkinazlar Döneminde Neredeyiz? İbrahim Haznedaroğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

17:00- 17:15 KAHVE ARASI
17:15 – 17:45 TURKISH SOCIETY OF HEMATOLOGY- INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY JOINT SESSION

Oturum Başkanı: Sabri Kemahlı (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaHematopoetik Kök Hücre ve Hematopoez Biyolojisinde Yenilikler: Emin Kansu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

17:45-18:45 E-SÖZLÜ SUNUM OTURUMLARI