12. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Eğitimi Kursu, Zor Olgular – 30 Ekim 2018, Salı

SAAT UZMANINA DANIŞ SALONU
07:50- 08:00 Açılış: Güner Hayri Özsan (Türk Hematoloji Derneği Başkanı)
08:00 – 09:15 ANEMİ

Oturum Başkanları: Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya), Vahap Okan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep)
damlaaaaHemoglobin Elektroforezinden Tanıya: Ali Fettah (Doktor Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)

 damlaaaaTalasemi Hastamda Şelasyonda Yeterli Yanıt Alamadım : Melike Sezgin Evim (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
damlaaaaOperasyona Girecek Olan Orak Hücreli Anemi Hastası: Anıl Tombak (Mersin Üniversitesi, Mersin)
damlaaaa Bir Soğuk Aglütinin Hastasına Yaklaşım: Murat Albayrak (Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Ankara)

09:15-09:45 KAHVE ARASI
09:45-10:45 HEMOSTAZ/TROMBOZ-I

Oturum Başkanları: Meltem Aylı (SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara), Filiz Vural (Ege Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa  Amiloidozlu Hastam Kanadı: Itır Şirinoğlu Demiriz (SBÜ İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, İstanbul)
damlaaaa  Tekrarlayan Abortuslarda Trombofili: Güldane Cengiz Seval (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa  Her şeye Dirençli İTP:  Emine Güçhan Alanoğlu (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta)

10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:15 HEMOSTAZ/TROMBOZ-II

Oturum Başkanları: Vildan Özkocaman (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa  Trombositopenik Hastada Antikoagülasyon: Salih Aksu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa  Plazminojen Eksikliği: Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa  Yeni Gelişen APTT’si Uzun Hasta: Fahri Şahin (Ege Üniversitesi, İzmir)
damlaaaa  İlaca Bağlı Trombosit Fonksiyon Bozukluğu: Eyüp Naci Tiftik (Mersin Üniversitesi, Mersin)

12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 LÖSEMİ/MDS

Oturum Başkanları: Mine Hekimgil (Ege Üniversitesi, İzmir), Pervin Topçuoğlu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
damlaaaa  Bifenotipik / Aberan Ekpresyonlu Lösemi Tanı ve Tedavi: Burhan Turgut (Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ)
damlaaaa  MDS mi MPH mı? Tülay Tecimer (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa Hemafagositik Sendrom: Emin Kaya (İnönü Üniversitesi, Malatya)

14:30-14:45 KAHVE ARASI
14:45-15:45 PH(-) MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR

Oturum Başkanları: Düzgün Özatlı (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun), Vahap Aslan (Ümit Hastanesi, Eskişehir)
damlaaaa  Tedaviye Dirençli Esansiyel Trombositoz: Simten Dağdaş (Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara)
damlaaaa  Kronik Nötröfilik Lösemi/ Myelom Hastası: Özden Pişkin (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)  
damlaaaa Hipereozinofilik Sendrom: Şule Mine Bakanay Öztürk (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara)

15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 LENFOMA/MYELOMA

Oturum Başkanları: Yıldız Aydın (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Meliha Nalçacı (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa  Relaps Refrakter  Primer Mediastinal DBBHL: Özgür Mehtap (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
damlaaaa  Hodgkin Lenfoma 10 Yıl Sonra Nüks Etti: Zeynep Şahika Akı (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa Multiple Ekstramedüller Plazmasitom: Utku Iltar (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya)

17:00-17:30 KAHVE ARASI
17:30-18:30 TRANSPLANTASYON

Oturum Başkanları: Hakan Özdoğu (Başkent Üniversitesi, Adana), Gülsan Türköz Sucak (Bahçelievler Medical Park Hastanesi, İstanbul)
damlaaaa Kimerizm Kaybında Neler Yapalım? Sami Kartı (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa Eyvah! Steroid Refrakter GİS GVHH: Hasan Atilla Özkan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
damlaaaa  AML’de İkinci Nakil Yapmam Lazım Hangi Donörü Seçeyim? İpek Yönal Hindilerden (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)