1 Kasım 2018, Perşembe

SAAT  CAVİT ÇEHRELİ SALONU EKREM MÜFTÜOĞLU SALONU  UZMANINA DANIŞ SALONU 
08:30-09:30 LENFOMA

Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Meltem Olga Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaa Agresif T Hücreli Lenfomalarda Güncel Yaklaşım: Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaRelaps Refrakter Hodgkin Lenfomalarda Güncel Yaklaşım: Semra Paydaş (Çukurova Üniversitesi, Adana)

 

AKILCI İLAÇ OTURUMU: HEMATOLOJİDE ENFEKSİYON

Oturum Başkanları: Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)

damlaaaa Hematolojik Habis Hastalıklarda Yeni İlaçlar Döneminde Enfeksiyonların Yönetimi ve Profilaksi: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)

damlaaaa Hematolojik Hastalıklarda Antifungal Profilaksi ve Profilaksi Altında Gelişen Enfeksiyonların Yönetimi: Zekaver Odabaşı (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-11:00 SAĞLIK BAKANLIĞI OTURUMU

Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaEndikasyon Dışı İlaç Kullanımı

damlaaaaSUT Geri Ödeme

damlaaaaKlinik Araştırmalar

11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUMU

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

 

   

 (12:45-13:45)

 UYDU SEMPOZYUMU

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUMU

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30

POLİSİTEMİA VERA 

Oturum Başkanı: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaRisk Sınıflaması

damlaaaaGüncel Tedavi Yaklaşımları

damlaaaaPatofizyoloji ve Risk

PEDİATRİK LÖSEMİ

Oturum Başkanları: Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Mualla Çetin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaNüks ALL Tedavisinde Yenilikler: Volkan Hazar (Medical Park Hastanesi, İstanbul)

damlaaaaBCR-ABL Benzer Lösemi Tanı ve Takip: Sema Anak (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:45

18:00-19:00

Sözlü Sunum Oturumları
19:15-20:15 Bilimsel Alt Komite Toplantıları (Bilimsel Alt Komite Salonları)
20:15-21:15 7. Hematoloji Yeterlilik Sınavı