1 Kasım 2018, Perşembe

 

SAAT CAVİT ÇEHRELİ SALONU ORHAN EKREM MÜFTÜOĞLU SALONU UZMANINA DANIŞ SALONU
08:30-09:30 LENFOMA

Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Meltem Olga Akay (Koç Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaa Agresif T Hücreli Lenfomalarda Güncel Yaklaşım: Nilgün Sayınalp (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

damlaaaaRelaps Refrakter Hodgkin Lenfomalarda Güncel Yaklaşım: Semra Paydaş (Çukurova Üniversitesi, Adana)

 

AKILCI İLAÇ OTURUMU: HEMATOLOJİDE ENFEKSİYON

Oturum Başkanları: Hamdi Akan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)

damlaaaa Hematolojik Habis Hastalıklarda Yeni İlaçlar Döneminde Enfeksiyonların Yönetimi ve Profilaksi: İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)

damlaaaa Hematolojik Hastalıklarda Antifungal Profilaksi ve Profilaksi Altında Gelişen Enfeksiyonların Yönetimi: Zekaver Odabaşı (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-11:00 SAĞLIK BAKANLIĞI OTURUMU

Oturum Başkanları: Güner Hayri Özsan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaHematolojide Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı: Banu Bayar (TC. SB. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Ankara)

damlaaaaKlinik Araştırmalara TITCK Yaklaşımı : Elif İnci Somuncuoğlu (TC. SB. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Ankara)

damlaaaaHematoloji Hastalarında Geri Ödemede Güncel Durum: Metin Dağ (TC. SGK. Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi, Ankara)

11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30

UYDU SEMPOZYUMU

Monoklonal Antikor Çağında RRMM’de DARZALEX® (Daratumumab) ile ETKİNLİKTE YENİ BOYUT

Oturum Başkanları: Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya), Meral Beksaç (Ankara Üniversitesi, Ankara)

damlaaaa Multipl Miyelom Tedavisi için DARZALEX®(Daratumumab) ile ETKİNLİKTE YENİ BOYUT: Saad Usmani (Levine Cancer Institute, North Carolina, USA)

damlaaaaDARZALEX® (Daratumumab) : Miyelom Tedavisindeki İlk Monoklonal Antikor: Mohamad Mohty (Saint- Antoine University, France)

 

12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

(12:45-13:45)

UYDU SEMPOZYUMU

damlaaaaPh(-) Relaps Refrakter B-ALL Tedavisinde BiTE İmmunoterapisi: Blinatumomab

Oturum Başkanı: Seçkin Çağırgan (Medical Park Hastanesi, İzmir)

Konuşmacı: Fatih Demirkan (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

14:00-15:00

UYDU SEMPOZYUMU

damlaaaaRelaps Refrakter Multipl Miyelom’da Karfilzomib ile Yeni Dönem

Oturum Başkanı: Ahmet Muzaffer Demir (Trakya Üniversitesi, Edirne)

Konuşmacı: İhsan Karadoğan (Medstar Hastanesi, Antalya)

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30

POLİSİTEMİA VERA

Oturum Başkanı: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

damlaaaaGüncel Tedavi Yaklaşımları: Güray Saydam (Ege Üniversitesi, İzmir)

damlaaaaPatofizyoloji ve Risk: Sinem Civriz Bozdağ (Ankara Üniversitesi, Ankara)

PEDİATRİK LÖSEMİ

Oturum Başkanları: Mehmet Akif Yeşilipek (Medical Park Antalya Hastanesi,Antalya), Hale Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

damlaaaaNüks ALL Tedavisinde Yenilikler: Volkan Hazar (Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul)

damlaaaaBCR-ABL Benzer Lösemi Tanı ve Takip: Sema Anak (Medipol Üniversitesi, İstanbul)

16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:45 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -1
18:00-19:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI -2
19:15-20:15 BİLİMSEL ALT KOMİTE TOPLANTILARI 

Toplantı Detayları için Tıklayınız.

20:15-21:15 7. Hematoloji Yeterlilik Sınavı